Suomen Urheilulääkäriyhdistys

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 6 muuta jäsentä. Viime vuosina yhdistykseen on kuulunut noin 200 jäsentä.

Yhdistys on jäsenjärjestönä eurooppalaisessa urheilulääkäriyhdistysten kattojärjestössä EFSMA:ssa, Suomen urheilun eettisessä keskuksessa (SUEK) ja Suomalaisessa Lääkäriseura Duodecimissa. Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden pohjoismaisten urheilulääkäriyhdistysten kanssa.

Perhe pyöräretkellä
Eläkeläiset venyttelevät

Tavoitteet

Tavoitteenamme on edistää eettisesti kestävää urheilua sekä saattaa yhteen urheilu- ja liikuntalääketieteestä kiinnostuneita lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita urallaan sen eri vaiheissa. Pyrimme myös edistämään urheiluun ja liikuntaan liittyvää lääketiedettä.

Toimintaperiaatteet

Toteutamme tarkoitustamme sekä kotimaisen että kansainvälisen yhteistyön avulla alan koulutuksen, tiedotuksen ja tutkimustoiminnan tukemisen osalta. Yhdistys on sitoutunut noudattamaan Maailman lääkärijärjestön (WMA)  ja Suomen lääkäriliiton urheilulääketiedettä  koskevaa eettistä säännöstöä, sekä tukee ja on mukana aktiivisesti Suomen Urheilun Eettisen keskuksen toiminnassa.

Urheilulääkäri opastaa